Showing posts with label bloggar. Show all posts
Showing posts with label bloggar. Show all posts

May 31, 2019

Funkade visst

.. Att "blogga" med Rubrik o body via mail, precis som detta inlägget kom till.
--
Detta är 'Footern' ur ett htmlperspektiv i guess, lets see..

Featured post

Buddies

Wikipedia Search

Search results

Twitter @hkoKarma

Twitter @hkoKarma

Instagram @hennkish

Instagram @hennkish